Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. Persoonsgericht betekent in de eerste plaats dat de cliënt als persoon centraal staat. In de tweede plaats betekent het dat de cliënt zelf bepaalt wat hij of zij wel en niet in de therapie aan de orde wil stellen, wat hij met de therapie wil bereiken, hoe ver hij of zij daarin wil gaan, enzovoorts. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren. Pragmatisch houdt in dat de therapeut niet aan één manier van werken vastzit, maar meerdere benaderingswijzen kent.

De cliëntgerichte psychotherapie richt zich op personen met het verlangen iets in hun leven te veranderen en te groeien in hun persoonlijke mogelijkheden. De psychotherapeut nodigt een cliënt uit stil te staan bij en te ervaren wat er in hem of haar omgaat. De cliënt leert anders tegen zichzelf en andere mensen aan te kijken. Door het (h)erkennen van de lastige, maar ook de sterke kanten van zichzelf, en hier gebruik van te maken, kan een cliënt beter dan tevoren met moeilijke situaties in het leven omgaan. Bovendien is de cliënt in de gelegenheid om met de therapeut na te denken over de vraag welke invulling hij of zij aan het verdere leven wil geven. De psychotherapeut ondersteunt en helpt de cliënt bij dit proces.

Belangrijker dan de aard van de klacht, is dat de cliënt bereid en ook voldoende in staat is om in een therapeutisch contact over zichzelf na te denken en stil te staan bij de eigen gevoelens.

Cliëntgerichte psychotherapie werd tot voor kort Rogeriaanse psychotherapie genoemd, naar haar belangrijkste grondlegger, de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen baat hebben bij een cliëntgerichte psychotherapie voor onder andere depressies, conflicten met anderen, angstgevoelens, te weinig zelfvertrouwen, (vage) lichamelijke klachten, slaapproblemen, onverwerkte trauma’s, moeilijkheden op het werk en/of thuis en stress.

De cliëntgerichte psychotherapie duurt doorgaans langer dan de klachtgerichte psychotherapie. De therapie kan een half jaar tot enkele jaren duren. Vijfentwintig sessies (ruim een half jaar) is doorgaans voldoende bij de meest voorkomende klachten.

Femma Fernim

Ik ben Femma Fernim, vrouw en geboren in 1959. In 1999 heb ik de HBO opleiding voor Psycho Sociaal Werkende afgerond aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen.  Ook ben ik opgeleid in Emotional Freedom Techniques en Soulretrieval & Powerextraction. Sindsdien heb ik een praktijk voor Psycho Sociale Behandeling en Coaching.

    

Specialisatie

Vanaf 2001 heb ik mijn specialisme uitgebreid met Relatie- en Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie en Energetic Integration.

Verder heb ik verschillende trainingen gevolgd op het gebied van Reiki, Innerlijk Kindwerk, Power of the Heart, Healing en Chakra therapie.

 

Gecertificeerd

Ik ben gecertificeerd registertherapeut.